De Gouden Handdruk Expert

 

juridisch advies

bedrijfsjuristBedrijfsjurist

Onze bedrijfsjurist kan u adviseren en bijstaan bij arbeidsrechtelijke, ondernemingsrechtelijke, sociale zekerheidsrechtelijke, intellectueel eigendomsrechtelijke en contractenrechtelijke aangelegenheden. Daarnaast kunnen wij u helpen met het opstellen van Algemene Voorwaarden voor uw beroep, bedrijf of internet site.

 • Ondernemingsrecht, zoals juridisch advies MKB, bestuurdersaansprakelijkheid, verkoop- en leveringsvoorwaarden, het beschermen van een merk, aanbestedingen, verhaalsmogelijkheden en schadevergoeding, bedrijfsovernames, Europese Regelgeving;
 • Arbeidsrecht, zoals arbeidscontracten, ontslagprocedures, loonvorderingen, proeftijd en arbeidsomstandigheden;
 • Huurrecht, zoals huurcontracten en bedrijfshuurrecht; 
 • Intellectueel Eigendomsrecht, zoals het beschermen van uw ideeën, handelsnaam, copyrights, nationaal en internationaal;
 • Contractenrecht, alle mogelijke soorten overeenkomsten tussen partijen alsmede vaststelling, ontbinding, ingebrekestelling, verzuim en schadevergoeding bij niet nakoming, aansprakelijkheid;
 • Algemene Voorwaarden, tbv uw beroep, bedrijf of internet site. Zijn ze nog up to date en voldoen ze nog aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van het Nederlands Recht en Europese Regelgeving? Bieden de verkoopvoorwaarden, leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden U de juiste bescherming tegen aansprakelijkheid?
 • de Wet Werk en Bijstand en aanverwante bijstandsregelingen, re-integratie, Wet Dwangsom en Beroep;
 • Sociale Verzekeringen als ZW, WW,WAO/WIA/WAZ, Wajong, TW. 

Voorbeelden van ondernemingsrechtelijke vragen zijn:

 • Hoe zit het met bestuurdersaansprakelijkheid?
 • Ik wil ontslag geven aan een werknemer. Wat zijn de juridische mogelijkheden en de daarbij behorende kosten? 
 • Hoe zit het met voor mijn bedrijf relevante Europese regelgeving?
 • Hoe kan ik mijn merk beschermen?
 • Voldoen de door mij gehanteerde verkoop- en leveringsvoorwaarden wel aan de wettelijke eisen?
 • Hoe zit het met het vennootschapsrecht?
 • Hoe kom ik in contact met een gespecialiseerd bedrijfsjurist?
 • Op wie kan ik schade verhalen en hoe gaat dat in zijn werking?
 • Wat is de reikwijdte van mijn huurcontract?
 • Welke wet- en regelgeving is voor mijn onderneming van belang?
 • Wanneer moet er worden aanbesteed en hoe werkt dat precies?
 • Waar kan ik terecht voor juridisch advies MKB en hoeveel kost dat?
 • Hoe gaat het omzetten van een eenmanszaak naar een BV in zijn werking?

Voorbeelden van arbeidsrechtelijke vragen zijn:

 • Hoe zit het met ontslagvergoedingen en de Kantonrechtersformule?
 • Voldoen mijn arbeidscontracten en -voorwaarden aan de nieuwste regelgeving?
 • Mijn eigen bedrijf zit midden in een reorganisatie. Wat is arbeidsrechtelijk mogelijk?
 • Ik wil ontslag geven aan een werknemer. Wat zijn de juridische mogelijkheden en de daarbij behorende kosten?
 • Hoe schrijf ik een plan van aanpak?
 • Hoe maak ik een ontslagbrief
 • Wat zijn de arbeidsrechtelijke consequenties van de overname van bedrijfsactiviteiten?
 • Hoe los ik arbeidsconflicten met individuele medewerkers op?
 • Wat zijn de risico's van het werken met tijdelijke medewerkers en uitzendkrachten?
 • Wanneer wordt een tijdelijk contract omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd, met bijbehorende ontslagbescherming?
 • Kan ik hulp krijgen met het berekenen van de kantonrechtersformule
 • Ik wil ontslag geven aan een bediende. Hoe zit het met de opzegtermijn?
 • Hoe zit het met de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte?
 • Hoe richt ik een stamrecht BV op?
 • Wat zijn de juridische risico's van de arbeidsomstandigheden van mijn medewerkers?
 • Welke mogelijkheden heb ik bij het onderhandelen met vakbonden?
 • Hoe zit het met het concurrentiebeding?
 • Heb ik recht op ontslagvergoeding in de vorm van een gouden handdruk?
 • Wanneer wordt een tijdelijk contract omgezet in een arbeidscontract voor onbepaalde tijd?

Laat u adviseren en bijstaan door een gespecialiseerde en ervaren bedrijfsjurist!

Waarom een juridisch adviseur?

In een groot aantal juridische procedures, en bij het opstellen van contracten en algemene voorwaarden is het inschakelen van een advocaat niet verplicht of nodig. U mag alle juridische procedures bij de kantonrechter (arbeidsrecht, sociaal recht, huurrecht, bestuursrecht *onbeperkt, dus ook boven € 25.000*, maar ook consumentenzaken (tot € 40.000), (letsel)schadezaken en geldvorderingen (tot € 25.000) zelf voeren. Een juridisch adviseur kan u daarbij helpen of namens u optreden. De tarieven zijn voordeliger dan het inschakelen van een advocaat. Indien nodig of gewenst kan  DeGoudenHanddrukExpert.nl u doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat met ervaring bij u in de buurt.

DeGoudenHanddrukExpert.nl heeft ruime ervaring in en kennis van de verschillende procedures, belangenbehartiging, de wetgeving, de rechtspraak en de rechten en plichten van de verschillende partijen (burgers onderling, instanties/bedrijven, overheden en werkgevers).

Laat u adviseren en bijstaan door een gespecialiseerd jurist bedrijfsrecht!

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Klik hier voor de tarieven.

--

juridisch nieuws en juridische actualiteiten: