De Gouden Handdruk Expert

 

juridisch advies

contractenContracten

DeGoudenHanddrukExpert.nl kan u adviseren en bijstaan bij contractenrechtelijke aangelegenheden, zoals alle mogelijke soorten overeenkomsten tussen partijen alsmede vaststelling, ontbinding, ingebrekestelling, verzuim en schadevergoeding bij niet nakoming alsmede arbeidsovereenkomsten, huurovereenkomsten en aansprakelijkheidsrecht.

Uiteraard kunt u ook bij ons terecht voor advies over de juridische aspecten van elektronisch contracteren en internet-transacties. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Waarom een juridisch adviseur?  

In een groot aantal juridische procedures, en bij het opstellen van contracten en algemene voorwaarden is het inschakelen van een advocaat niet verplicht of nodig. U mag alle juridische procedures bij de kantonrechter (arbeidsrecht, sociaal recht, huurrecht, bestuursrecht *onbeperkt, dus ook boven € 25.000*, maar ook consumentenzaken (tot € 40.000), (letsel)schadezaken en geldvorderingen (tot € 25.000) zelf voeren. Een juridisch adviseur kan u daarbij helpen of namens u optreden. De tarieven zijn voordeliger dan het inschakelen van een advocaat. Indien nodig of gewenst kan  DeGoudenHanddrukExpert.nl u doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat met ervaring bij u in de buurt.

DeGoudenHanddrukExpert.nl heeft ruime ervaring in en kennis van de verschillende procedures, belangenbehartiging, de wetgeving, de rechtspraak en de rechten en plichten van de verschillende partijen (burgers onderling, instanties/bedrijven, overheden en werkgevers).

Laat u adviseren en bijstaan door een gespecialiseerd jurist contractenrecht! 

Neem vrijblijvend contact met ons op.  

--

juridisch nieuws en juridische actualiteiten: