De Gouden Handdruk Expert

 

juridisch advies

gouden handdrukGouden Handdruk

 

Een gouden handdruk is een ontslagvergoeding die de werkgever aan de werknemer betaalt om juridische procedures te vermijden. Het bedrag bestaat uit een aantal bruto jaarsalarissen, aangevuld met een soort immateriële schadevergoeding voor imagoschade.

Deze bedragen kunnen hoog oplopen en veroorzaken regelmatig grote ophef in de media. De gouden handdruk, ook wel vertrekpremie of vertrekbonus genoemd, is vaak contractueel vastgelegd gedurende de onderhandelingen over de arbeidsovereenkomst en is derhalve juridisch afdwingbaar. Hierdoor heeft de werkgever, of dit nu een bedrijf is of de overheid, vaak geen andere keus dan het bedrag over te maken.

Bij het bepalen van de hoogte van de gouden handdruk kan aansluiting worden gezocht bij de kantonrechtersformule, maar dat hoeft niet omdat een en ander minnelijk wordt geregeld, zonder tussenkomst van de rechter.

Factoren die verder een rol kunnen spelen zijn:

de aanwezigheid van een sociaal plan, verwijtbaarheid van het ontslag, de reden voor het ontslag, de duur van het dienstverband, de arbeidsmarktpositie van de werknemer, de inhoud van de arbeidsovereenkomst, de inhoud van de beëidigingsovereenkomst, eventuele imagoschade of pensioenschade.

De ontslagen werknemer kan de goudenhanddruk als eenmalige uitkering laten overmaken, maar er bijvoorbeeld ook voor kiezen om een stamrecht BV op te richten vanwege de fiscale voordelen.

Laat U bij de onderhandelingen over uw gouden handdruk begeleiden door DeGoudenHanddrukExpert.nl. Neem voor meer informatie of juridische ondersteuning vrijblijvend contact met ons op.

-- 

juridisch nieuws en juridische actualiteiten: