De Gouden Handdruk Expert

 

juridisch advies

juridisch adviesJuridisch Advies

DeGoudenHanddrukExpert.nl kan u adviseren over ontslag. Daarnaast kunnen wij u adviseren en bijstaan bij problemen op het gebied van het arbeidsrecht, ondernemingsrecht, sociale zekerheidsrecht, intellectueel eigendomsrecht en contractenrecht. Ook kunnen wij u helpen met het opstellen van Algemene Voorwaarden voor uw beroep, bedrijf of internet site.

Voorbeelden van arbeidsrechtelijke vragen zijn:

 • Hoe zit het met ontslagvergoedingen en de Kantonrechtersformule 2011?
 • Hoe stel ik een ontslagbrief op en wat moet er in staan?
 • Ik wil ontslag geven aan een werknemer. Wat zijn de juridische mogelijkheden en de daarbij behorende kosten?
 • Mijn bedrijf zit midden in een reorganisatie. Wat is arbeidsrechtelijk mogelijk?
 • Wat is de opzegtermijn bij ontslag?
 • Hoe vraag ik een ontslagvergunning aan bij het UWV Werkbedrijf?
 • Wat zijn de mogelijkheden tot verweer?
 • Wat zijn de arbeidsrechtelijke consequenties van de overname van bedrijfsactiviteiten?
 • Hoe los ik arbeidsconflicten met individuele medewerkers op?
 • Wat zijn de risico's van het werken met tijdelijke medewerkers en uitzendkrachten?
 • Hoe zit het met de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte?
 • Wat zijn de juridische risico's van de arbeidsomstandigheden van mijn medewerkers?
 • Welke mogelijkheden heb ik bij het onderhandelen met vakbonden in geval van collectief ontslag?
 • Hoe zit het met het concurrentiebeding?
 • Hoe maak ik een plan van aanpak?
 • Hoe werkt een stamrecht BV?
 • Hoe bereken ik de Kantonrechtersformule 2012 en wat is de suppletiemethode?
 • Wat is een Gouden Handdruk?
 • Hoe kan ik ontslag nemen zonder mijn recht op een uitkering te verspelen?
 • Wanneer wordt een tijdelijk contract omgezet in een arbeidscontract voor onbepaalde tijd?

 Voorbeelden van ondernemingsrechtelijke vragen zijn:

 • Hoe zit het met bestuurdersaansprakelijkheid?
 • Hoe zit het met voor mijn bedrijf relevante Europese regelgeving?
 • Waar kan ik terecht voot juridisch advies MKB?
 • Hoe zit het met het vennootschapsrecht?
 • Hoe kan ik mijn merk beschermen?
 • Voldoen de door mij gehanteerde verkoop- en leveringsvoorwaarden wel aan de wettelijke eisen?
 • Op wie kan ik schade verhalen en hoe gaat dat in zijn werking?
 • Wat is de reikwijdte van mijn huurcontract?
 • Welke wet- en regelgeving is voor mijn onderneming van belang?
 • Hoe zit het met collectief ontslag?
 • Wanneer moet er worden aanbesteed en hoe werkt dat precies?
 • Hoe gaat het omzetten van een eenmanszaak naar een BV in zijn werking?
 • Wanneer verandert de wetgeving omtrent het oprichten van een BV?
 • Hoeveel kost goed juridisch advies?

Voorbeelden van sociale zekerheidsrechtelijke vragen zijn:

 • Heb ik recht op een WW uitkering?
 • Hoe zit het met reïntegratie?
 • Ik wil een aantal werknemers ontslag geven: wat zijn de vereisten die de Wet Werk en Bijstand stelt aan mijn onderneming?
 • Hoe verloopt het contact met het UWV Werkbedrijf?
 • Kom ik in de WIA?

U kunt bij ons derhalve met al uw vragen terecht voor juridisch advies arbeidsrecht. 

Waarom een juridisch adviseur?

In een groot aantal juridische procedures, en bij het opstellen van contracten en algemene voorwaarden is het inschakelen van een advocaat niet verplicht of nodig. U mag alle juridische procedures bij de kantonrechter (arbeidsrecht, sociaal recht, huurrecht, bestuursrecht *onbeperkt, dus ook boven € 25.000*, maar ook consumentenzaken (tot € 40.000), (letsel)schadezaken en geldvorderingen (tot € 25.000) zelf voeren. Een juridisch adviseur kan u daarbij helpen of namens u optreden. De tarieven zijn voordeliger dan het inschakelen van een advocaat. Indien nodig of gewenst kan  DeGoudenHanddrukExpert.nl u doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat met ervaring bij u in de buurt.

DeGoudenHanddrukExpert.nl heeft ruime ervaring in en kennis van de verschillende procedures, belangenbehartiging, de wetgeving, de rechtspraak en de rechten en plichten van de verschillende partijen (burgers onderling, instanties/bedrijven, overheden en werkgevers).

Laat u adviseren en bijstaan door een gespecialiseerd jurist !

Neem vrijblijvend contact met ons op.

--

juridisch nieuws en juridische actualiteiten: