De Gouden Handdruk Expert

 

juridisch advies

kantonrechtersformuleKantonrechtersformule Berekenen

 

Op grond van art. 7:685 BW kan de wergever of de werknemer de kantonrechter verzoeken de tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens veranderde omstandigheden, zoals economische redenen of een verstoorde arbeidsverhouding.

In de regel ontvangt de werknemer, indien de werkgever om ontbinding verzoekt en de rechter dit verzoek toewijst, een ontslagvergoeding. Deze vergoeding kan worden berekend volgens de kantonrechtersformule. Deze formule luidt: A x B x C

A = het aantal gewogen dienstjaren

B = de beloning (bruto maandloon)

C = de correctiefactor (mate van verwijtbaarheid werknemer of werkgever, 0, 1 of 2)

ad. A:

In de ABC formule krijgen gewerkte dienstjaren per leeftijdscategorie een verschillende wegingsfactor: 

Ieder dienstjaar dat is gewerkt tot de leeftijd van 35 jaar = 0,5

Ieder dienstjaar dat is gewerkt van de leeftijd van 35 tot de leeftijd van 45 jaar = 1

Ieder dienstjaar dat is gewerkt van de leeftijd van 45 tot de leeftijd van 55 jaar = 1,5

Ieder dienstjaar dat is gewerkt vanaf de leeftijd van 55 jaar = 2

ad. B:

Het bruto maandloon wordt vermeerderd met een dertiende maand, vakantietoeslag en eventuele ploegentoeslagen.

ad. C:

De kantonrechter kan aan de hand van de correctiefactor laten zien aan wie in zijn ogen het ontslag het meest is te wijten. Is dat de werknemer, dan zal de correctiefactor 0 of 0,5 zijn. Is dat de werkgever dan zal het 1,5 of 2 zijn. In geval van een reorganisatie zal de correctiefactor in de regel 1 zijn: dit noemen we een neutrale ontbinding. Hier is de ontbinding niet direct te wijten aan gedragingen van de werkgever of de werknemer, maar een gevolg van bedrijfseconomische omstandigheden zoals marktontwikkelingen en conjuncturele bewegingen. De kantonrechter kan wel rekening houden met de arbeidsmarktpositie van de werknemer en diens kansen om nog aan de slag te geraken, eventueel na omscholing.

Voorbeeld: een werknemer van 52 jaar met 19 aaneengesloten dienstjaren met een bruto maandloon van € 3200,- in een neutrale ontbinding:

A: (2x0,5) + (10x1) + (7x1,5) = 21,5

B: 3200

C: 1

A x B x C = € 68.800,-

Naast deze ontslagvergoeding voor gederfd inkomen uit arbeid komt de werknemer doorgaans in aanmerking voor een ww uitkering.

Laat U bij het berekenen van de kantonrechtersformule, of gedurende de rechtszaak bij de kantonrechter bijstaan door DeGoudenHanddrukExpert.nl. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

-- 

juridisch nieuws en juridische actualiteiten: