De Gouden Handdruk Expert

 

juridisch advies

stamrecht BVStamrecht BV

 

De stamrecht BV is een rechtspersoon die door een pas ontslagen werknemer wordt opgericht teneinde belastingheffing (loonheffing) uit te stellen over de van zijn ex-werkgever ontvangen ontslagvergoeding, vertrekpremie of gouden handdruk.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de zgn. stamrechtvrijstelling, een Nederlandse fiscale voorziening. Sinds 2010 bestaat er een alternatief in de vorm van banksparen, waarbij met een stamrechtbeleggingsrecht of stamrechtspaarrekening vergelijkbare belastingvoordelen gelden. Dit kan de oprichtingskosten en administratieve lasten van een BV schelen, maar is uiteraard wel afhankelijk van het specifieke product dat bij een bank wordt afgenomen.

Van de stamrechtvrijstelling kan alleen gebruik gemaakt worden als aan alle fiscale voorwaarden wordt voldaan. De werkgever moet de ontslagvergoeding bijvoorbeeld linea recta overmaken naar de BV, en niet naar de oud-werknemer.

De oprichter en eigenaar van de stamrecht BV sluit een contract met de BV met daarin de hoogte van de (maandelijkse) uitkering. Op deze uitkeringen dient zelf loonheffing te worden ingehouden. In deze stamrechtovereenkomst staan verder zaken als de mogelijkheid tot tussentijdse wijziging, minimale looptijd alsmede de onmogelijkheid van afkoop. De stamrecht BV is voorts onderworpen aan de gangbare fiscale wet-en regelgeving.

Waarom een juridisch adviseur?

In een groot aantal juridische procedures, en bij het opstellen van contracten en algemene voorwaarden is het inschakelen van een advocaat niet verplicht of nodig. U mag alle juridische procedures bij de kantonrechter (arbeidsrecht, sociaal recht, huurrecht, bestuursrecht *onbeperkt, dus ook boven € 25.000*, maar ook consumentenzaken (tot € 40.000), (letsel)schadezaken en geldvorderingen (tot € 25.000) zelf voeren. Een juridisch adviseur kan u daarbij helpen of namens u optreden. De tarieven zijn voordeliger dan het inschakelen van een advocaat. Indien nodig of gewenst kan  DeGoudenHanddrukExpert.nl u doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat met ervaring bij u in de buurt.

DeGoudenHanddrukExpert.nl heeft ruime ervaring in en kennis van de verschillende procedures, belangenbehartiging, de wetgeving, de rechtspraak en de rechten en plichten van de verschillende partijen (burgers onderling, instanties/bedrijven, overheden en werkgevers).

Laat u bij het oprichten van een stamrecht BV adviseren en bijstaan door een gespecialiseerd jurist contractenrecht!

Neem vrijblijvend contact met ons op.  

--

juridisch nieuws en juridische actualiteiten: