De Gouden Handdruk Expert

 

juridisch advies

ww uitkeringWW Uitkering

Voorwaarden:

Indien een werknemer werkloos wordt kan hij bij het UWV een ww uitkering aanvragen. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een ww uitkering zijn: van de 36 maanden voorafgaand aan het moment dat de werknemers werkloos is geworden dienen er 26 te zijn gewerkt. Dit noemt men de wekeneis.

De wekeneis is lager voor musici, artiesten en fimmedewerkers en bijbehorende technici: er moet 16 van de 36 weken gewerkt zijn.

Naast de wekeneis bestaat ook een jareneis: indien men 4 van de 5 voorafgaande jaren heeft gewerkt, heeft men langer recht op een ww uitkering.

Ook dient de werknemer niet te hebben ingestemd met zijn ontslag: in geval van ontslag met wederzijdse instemming vervalt het recht op een ww uitkering. Dit omdat de wil om te werken geacht wordt aanwezig te zijn.

Duur:

Afhankelijk van het arbeidsverleden duurt het recht op een ww uitkering 3 tot 38 maanden. Lukt het niet om binnen de van toepassing zijnde periode een nieuwe baan te vinden dan komt men in de regel in aanmerking voor een bijstandsuitkering uit hoofde van de Wet Werk en Bijstand (WWB).

Neem voor meer informatie of juridisch advies vrijblijvend contact met ons op.  

 

Voorbeelden van sociale zekerheidsrechtelijke vragen zijn:

  • Heb ik recht op een WW uitkering?
  • Hoe zit het met reïntegratie?
  • Ik wil een aantal werknemers ontslag geven: wat zijn de vereisten die de Wet Werk en Bijstand stelt aan mijn onderneming?
  • Hoelang ontvang ik een WW uitkering?
  • Hoe verloopt het contact met het UWV Werkbedrijf?
  • Worden mijn bijverdiensten en inkomen uit overige werkzaamheden verrekend met mijn ww uitkering?
  • Kom ik in de WIA?
  • Wat is de hoogte van mijn WW uitkering?
  • Wat gebeurt er na afloop van mij WW uitkering als ik nog geen nieuwe baan heb?

Waarom een juridisch adviseur?

In een groot aantal juridische procedures, en bij het opstellen van contracten en algemene voorwaarden is het inschakelen van een advocaat niet verplicht of nodig. U mag alle juridische procedures bij de kantonrechter (arbeidsrecht, sociaal recht, huurrecht, bestuursrecht *onbeperkt, dus ook boven € 25.000*, maar ook consumentenzaken (tot € 40.000), (letsel)schadezaken en geldvorderingen (tot € 25.000) zelf voeren. Een juridisch adviseur kan u daarbij helpen of namens u optreden. De tarieven zijn voordeliger dan het inschakelen van een advocaat. Indien nodig of gewenst kan DeGoudenHanddrukExpert.nl u doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat met ervaring bij u in de buurt.

DeGoudenHanddrukExpert.nl heeft ruime ervaring in en kennis van de verschillende procedures, belangenbehartiging, de wetgeving, de rechtspraak en de rechten en plichten van de verschillende partijen (burgers onderling, instanties/bedrijven, overheden en werkgevers).

Laat u adviseren en bijstaan door een gespecialiseerd jurist sociale zekerheid!

Neem vrijblijvend contact met ons op.

--

juridisch nieuws en juridische actualiteiten: